งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ (Food Pack Asia 2017 @Chiangmai)

เตรียมพบทัพนวัตกรรม เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร!!! ที่ งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ ครั้งแรก แห่งภาคเหนือ (Food Pack Asia 2017 @Chiangmai) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ ครั้งแรก แห่งภาคเหนือ (Food Pack Asia 2017 @Chiangmai) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พบกับพวกเรา ทอมโก้ ได้ที่บูธ B28

พิเศษ สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 500 ท่านแรก รับเสื้อยืดฟรี!!!