Total Solution : สายการผลิตน้ำดื่ม

สายการผลิตน้ำดื่ม

Total Solutions

สายการผลิตน้ำดื่ม ในอุตสาหกรรม

วันนี้บริษัททอมโก้ ออโตเมติกแมชชินเนอร์รี่ จำกัด จะพาท่านผู้อ่านเข้าสู่อุตสาหกรรม สายการผลิตน้ำดื่ม ว่ามีกรรมวิธีอย่างไร ในการตรวจสอบรอยรั่วของฝา การพิมพ์ข้อมูลวันหมดอายุลงบนขวดและมีเครื่องจักรที่สำคัญๆอย่างไรบ้าง ไปชมกันได้เลยค่ะ

1. Inspection Solution

3. Inspection Solution

2. Coding&Marking Solution

4. Barcode&Labeling Solution

5. Coding&Marking Solution

สายการผลิตน้ำดื่ม

1. Taptone T550

         เครื่องตรวจสอบคุณภาพ Taptone รุ่น T550 สามารถตรวจคุณภาพการบรรจุ Vacuum, pressure, Fill level การติดฉลาก การปิดฝา เพื่อช่วยให้สินค้าผ่านมาตรฐานการผลิต

         เริ่มสายการผลิตขวดน้ำดื่ม ด้วยเครื่องตรวจสอบคุณภาพ สามารถตรวจจับรอยรั่วของฝาปิดได้และเมื่อตรวจพบว่าขวดไหน ไม่ได้คุณภาพการผลิต จะถูกคัดออกโดยทันที

Videojet 1860_สายการผลิตน้ำดื่ม

2.Small Character Inkjet (CIJ) 

          เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าและวันที่แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ อาทิ วันที่ผลิต/หมดอายุ Lot No. ลำดับการผลิต โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ ลงบนบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือวัสดุประเภทต่างๆ

          จากนั้นขวดน้ำจะถูกลำเลียงตามสายพานเพื่อพิมพิมพ์วันที่ผลิต / วันหมดอายุ ด้วยเครื่อง Videojet ที่สามารถพิมพ์ลงบนขวดน้ำได้ ทั้งขวดแก้ว ขวดพลาสติก

สายการผลิตน้ำดื่ม

3.Banner iVu Series 

          กล้องตรวจจับคุณภาพบนตัวผลิตภัณฑ์ มีเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อการระบุข้อบกพร่องและความผิดปกติบนพื้นผิว ทั้งยังสามารถวัดรูปทรง ขนาด เพื่อประเมินการวางผิดแนวที่ตั้งไว้อีกด้วย

          ต่อไปก็จะใช้เครื่อง Vision ที่จะทำการแสกนขวดน้ำดื่มที่มีการพิมพ์วันที่ และรหัสสินค้าบกพร่อง เช่น ตัวอักษรเลือนลาง, พิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น และเมื่อขวดน้ำดื่มไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจ จะถูกคัดออกจากสายการผลิตโดยทันที

สายการผลิตน้ำดื่ม
สายการผลิตน้ำดื่ม

4.Alpha Compact Weber

          เป็นเครื่องติดฉลาก ที่มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในสายงานผลิต ซึ่งเครื่องนี้สามารถเลือก Option การติดฉลากได้หลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้

          หลังจากขั้นตอนชริ้งฟิล์ม เพื่อแพ็คขวดน้ำดื่มรวมกันแล้ว จะถูกส่งมาต่อที่เครื่อง Alpha compact จะทำหน้าที่แปะฉลากสินค้าโดยอัติโนมัติลงบนแพ็คน้ำดื่ม

** เพิ่มเติม ระบบ Zero Downtime ใช้เครื่อง Alpha compact สองตัวเพื่อลดปัญหาการหยุดไลน์การผลิตเพื่อทำการเปลี่ยนม้วนสติกเกอร์ จะทำให้เดินสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น**

สายการผลิตน้ำดื่ม

5.Large Character Marking (DOD) 

          เครื่องพิมพ์รหัสและวันที่แบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ สำหรับการพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการพิมพ์บนกล่องบรรจุสินค้า สามารถพิมพ์รหัส วันที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ด โลโก้ หรือรูปกราฟฟิกต่างๆได้ รองรับการเชื่อมต่อหลายหัวพิมพ์และการพิมพ์มากกว่าหนึ่งบรรทัด รวมถึงการพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

          ในขั้นตอนสุดท้ายของสายการผลิตน้ำดื่ม หลังจากที่แพ็คสินค้า และปิดฉลากลงบนแพ็คเสร็จก็จะนำสินค้าลงหีบห่อ ลัง และทำการพิมพ์ข้อมูลสินค้าลงบนกล่องเพื่อนำไปจำหน่ายให้ร้านค้าปลีกต่อไป

**เท่านี้สายการผลิตน้ำดื่มก็เป็นอันเสร็จสิ้น พบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะ**