Propak 2017

tomcoo

บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ได้ร่วมงานจัดแสดงสินค้าเครื่องจักร ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ Propak Asia 2017 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Propak 3
Propak 2
Banner Propak 2017 for web_TOMCO
Propak 2017 Tomco-01