New Product Videojet 1040

vj-1040-angle-view

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ทาง บ.ทอมโก้ฯ ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเครื่องพิมพ์วันที่อัตโนมัติ ระบบ Inkjet ซึ่งพิมพ์ข้อมูลได้ทุกพื้นผิว เหมาะกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ราคาย่อมเยา พร้อมเจาะกลุ่มลูกค้าไปที่กลุ่ม SMEs ทั้งนี้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีจัดอบรมเรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่อง Videojet 1040 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตต่อไป