เครื่องพิมพ์วันที่บนซอง ระบบ TTO

Thermal Transfer Overprinter (TTO)

เครื่องพิมพ์วันที่บนซอง ระบบ TTO

เครื่องพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ (Thermal Transfer Overprinter) ทั้งแบบ Intermittent และ แบบ Continuous ให้ความละเอียดสูง 300 dpi รองรับการพิมพ์หลายบรรทัดและโลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามต้องการที่สำคัญไม่มีกลิ่นรบกวน เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง

แบบเว๊ป TTO_machine

ข้อดีของเครื่องพิมพ์วันที่บนซอง ระบบ TTO

   

  เหมาะกับธุรกิจอาหาร

  เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TTO เหมาะกับการพิมพ์ ลงบน

ซองอาหารเนื่องจากไม่มีกลิ่นหมึก เพราะใช้ริบบ้อน

 

   เปิดใช้งานเร็ว

เครื่องพิมพ์วันที่บนกล่อง ระบบ TTO การเปิดใช้งานเร็ว ไม่ต้องใช้เวลาใน การเริ่มต้นการทำงาน

 

  รองรับขนาดริบบ้อน

   สามารถรองรับขนาดของ ริบบอนได้สูงถึง 1200 เมตร

 

ออกแบบการติดตั้ง

สามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะ กับหน้างานได้ทุกรูปแบบ

 

ติดตั้งกับเครื่องบรรจุ

เครื่องพิมพ์วันที่ TTO สามารถนำไป ติดตั้งเข้ากับเครื่องบรรจุภัณฑ์ ชนิด ต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

ตัวอย่างการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์วันที่บนซอง ระบบ TTO

การ พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม และฟอยล์ที่มีความยืดหยุ่น
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6320_4
การ พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม และฟอยล์ที่มีความยืดหยุ่น
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6420_1
การ พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม และฟอยล์ที่มีความยืดหยุ่น
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6210_4
การ พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์ม และฟอยล์ที่มีความยืดหยุ่น
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6210_3
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6420_3
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6420_4