เลือกเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้า
เลือกเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้าให้เหมาะกับวัสดุการพิมพ์ Issue#1

  การเลือกเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้าให้เหมาะกับวัสดุการพิมพ์  Issue#1 เลือกเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้า ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้า นับว่ามีความสำคัญสูง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543 เรื่องฉลากอาหาร กำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะ  บรรจุโดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัยที่ประกอบด้วย   วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ[...]