อาหารที่กินได้แม้ วันหมดอายุ
อาหารที่ยังกินได้ แม้หมดอายุ

  อาหารที่ยังกินได้แม้ วันหมดอายุ ปัจจุบันเราต่างก็รู้กันดีว่าวันที่ผลิตและวันหมดอายุคือตัวช่วยบ่งบอกคุณภาพอาหารชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่คุณรู้ไหมครับว่าอาหารบางชนิดแม้ว่าจะเลยวันหมดอายุไปแล้วก็ยังสามารถรับประทานได้! ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับ วันนี้เราจึงนำความรู้ดีๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอาหารอยู่หลายชนิดที่เราสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานแม้เลยวันหมดอายุที่อยู่บนฉลากไปแล้ว แถมบางชนิดยังมีรสชาติยังอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ที่มาภาพ : womansday.com ความสำคัญของการเลือกซื้ออาหาร อาหารคือสินค้าชนิดบริโภคที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเราทุกคน[...]

ความสำคัญของเครื่องปิดฉลากสินค้าต่ออุตสาหกรรมการผลิต
ความสำคัญของ เครื่องปิดฉลากสินค้า ต่ออุตสาหกรรมการผลิต

  ความสำคัญของเครื่องปิดฉลากสินค้าต่ออุตสาหกรรมการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีหลากหลายขั้นตอนก่อนจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้สักชิ้น รวมถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ด้วย ซึ่งในการบรรจุภัณฑ์นี้เองที่เป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นการนำสินค้าบรรจุหีบห่อแล้ว ยังต้องมีการพิมพ์ฉลากสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดหรือข้อมูลสำคัญของสินค้านั้นๆ ด้วย ซึ่งในการพิมพ์ฉลากนี่เองครับที่เครื่องปิดสติกเกอร์หรือเครื่องปะฉลากเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรม ที่มาภาพ : designorbit.com ความสำคัญของฉลากสินค้า ฉลากสินค้าเป็นสื่อกลางสำคัญที่มีข้อมูลจำเป็นที่ผู้บริโภคควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต[...]

ข้อมูลสำคัญที่มักพิมพ์ลง ฉลากสินค้า
ข้อมูลสำคัญ ที่มักพิมพ์ลงบน ฉลากสินค้า

  ข้อมูลสำคัญ ที่มักพิมพ์ลงบนฉลากสินค้า สินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคต่างก็ต้องมีฉลากสินค้าเพื่อบ่งบอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ซึ่งฉลากสินค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตห้ามละเลยเด็ดขาด เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสินค้าของเราต้องระบุข้อมูลสำคัญอะไรลงบนฉลากบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อมูลโภชนาการและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั่นเองครับ ความสำคัญของข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้าเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งบนฉลากจะมีข้อมูลรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่ผู้บริโภคควรรู้ เช่น[...]

6 วิธีจ่ายตลาด เลือกซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา
6 เคล็ดลับจ่ายตลาด เลือกซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา

  6 เคล็ดลับจ่ายตลาด เลือกซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา ความสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าอุปโภคบริโภคคือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เคล็ดลับการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ให้คุ้มค่าและคุ้มราคาที่สุด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีวันที่ผลิตล่าสุด ไม่หมดอายุ รวมถึงเพื่อให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเราและคนในครอบครัวครับ หลายครั้งเมื่อเราต้องไปเลือกจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค อาจได้สินค้าราคาแพง[...]

เครื่องพิมพ์วันที่บนซองอาหาร
เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนซองอาหาร

  เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนซองอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหารนั้นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ เพราะการเลือกชนิดซองหรือกล่องที่นำมาบรรจุต้องเหมาะสม ได้คุณภาพ นอกจากนี้การปฏิบัติตามระเบียบทางกฎหมายด้วยการแจ้งวันที่ผลิตหรือหมดอายุก็เป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้เช่นกัน ดังนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์วันที่ TTO ที่มีความเหมาะสมกับการพิมพ์ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นพิเศษ ความสำคัญของการพิมพ์วันที่ลงบนซองอาหาร การแจ้งวันที่ผลิต วันหมดอายุหรือข้อมูลอื่นๆ[...]

ข้อกำหนดด้านอาหาร
คู่มือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านอาหาร

  คู่มือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารนั้นความปลอดภัยของผู้บริโภคถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด คุณภาพของอาหารไปจนถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ประเทศไทยจึงได้มีการกำหนดข้อกำหนดด้านอาหารขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชากรไทย ความปลอดภัยด้านอาหารและความสำคัญต่อผู้บริโภค ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) หมายถึง การจัดการให้อาหารรวมถึงสินค้าเกษตรที่มีการนำมาทำเป็นอาหารเพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์นั้นมีความปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน[...]