กฎหมาย อย.
ความสำคัญของเครื่องพิมพ์วันที่กับกฎหมาย อย.

  ความสำคัญของ เครื่องพิมพ์วันที่ กับ กฎหมาย อย. สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่มไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ การระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยและระดับสากลยังระบุให้ผู้ผลิตทำการบอกรายละเอียดของสินค้ารวมถึงวันผลิตและวันหมดอายุให้ชัดเจน ดังนั้นในหลายๆ ธุรกิจจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำเครื่องพิมพ์วันที่มาใช้งานในกระบวนการผลิตสินค้าของตน วันที่ผลิต[...]

เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน
หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO)

  หลักการทำงานของ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวไกลทำให้เรามีเครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในสายงานการผลิตได้อย่างหลากหลายในทุกขั้นตอน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอนนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับการพิมพ์วันที่ลงบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสายงานการผลิตสินค้า เพราะฉะนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแวดวงอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน และบาร์โค้ดแบบความร้อนโดยระบบส่งผ่านเนื้อหมึกจากริบบอนเพื่อไปยึดติดกับพื้นผิวชิ้นงาน หรือ Thermal Transfer Overprinting (TTO)[...]