Leak Inspection System

เครื่องตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ

สามารถตรวจคุณภาพการบรรจุ Vacuum, pressure, Fill level การติดฉลาก การปิดฝา เพื่อช่วยให้สินค้าผ่านมาตรฐานการผลิต

taptone_machine1

เครื่องตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้การผลิตมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ล้ำค่า สามารถตรวจจับสิ่งแปลกปลอมหรือช่วยตรวจจับการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

เครื่องตรวจสอบคุณภาพและเครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้การผลิตมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ล้ำค่า สามารถตรวจจับสิ่งแปลกปลอมหรือช่วยตรวจจับการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

Read More

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ เช่นเครื่องตรวจสอบคุณภาพ เครื่องตรวจสอบโลหะในอาหาร กล้องตรวจสอบคุณภาพการผลิต เป็นต้น

Read More

การบริการทอมโก้ฯ

การบริการหลังการขายของเรา จะมีการให้บริการให้คำปรึกษา การจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมไปถึงการบริการการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่

Read More
taptone_bg2