เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน
หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO)

  หลักการทำงานของ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวไกลทำให้เรามีเครื่องจักรที่สามารถนำมาใช้ทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในสายงานการผลิตได้อย่างหลากหลายในทุกขั้นตอน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอนนั้นนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับการพิมพ์วันที่ลงบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสายงานการผลิตสินค้า เพราะฉะนั้น เครื่องพิมพ์วันที่ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแวดวงอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน และบาร์โค้ดแบบความร้อนโดยระบบส่งผ่านเนื้อหมึกจากริบบอนเพื่อไปยึดติดกับพื้นผิวชิ้นงาน หรือ Thermal Transfer Overprinting (TTO)[...]